Проекти

начало : Проекти
Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)


Виж още
Стабилизиране на слаба земна основа

Стабилизиране на слаба земна основа


Виж още
Защита от ерозия

Защита от ерозия


Виж още
Подпорни, укрепителни и декоративни стени от габиони

Подпорни, укрепителни и декоративни стени от габиони


Виж още
Подземна хидроизолация на сгради и съоръжения

Подземна хидроизолация на сгради и съоръжения


Виж още
Отводнителни и дренажни системи

Отводнителни и дренажни системи


Виж още
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet