Карта на сайта

начало : Карта на сайта


Начало

За Нас

Контакти

Приложения
  Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

  Стабилизиране на слаба земна основа

  Защита от ерозия

  Подпорни, укрепителни и декоративни стени от габиони

  Подземна хидроизолация на сгради и съоръжения

  Отводнителни и дренажни системи


Проекти
  Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
  Стабилизиране на слаба земна основа
  Защита от ерозия
  Подпорни, укрепителни и декоративни стени от габиони
  Подземна хидроизолация на сгради и съоръжения
  Отводнителни и дренажни системи

Продукти
  Геомрежи
  Дренажни Георешетки и Геокомпозити
  Геоклетки, геомати и биомати
  Габиони
  Геотекстили

  Система за подземна хидроизолация RAWMAT&RAWSEAL HDB
  Система за зелен паркинг (Паркинг елементи)
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet