Фирмен профил

начало : Фирмен профил

 

РАНКОНИК СД е частно дружество, създадено през 1991г., с основна дейност в областта на инфраструктурното, промишленото и гражданското строителство.

 

От 1997г. Дружеството се специализира и в проектиране, доставка и строителство с геосинтетични материали, като прилага най-съвременните технологии на геосинтетиката с цел постигане на оптимално съотношение между технико-икономическите, експлоатационните и екологичните показатели на обектите.

 

РАНКОНИК СД работи в тясно сътрудничество с водещи европейски производители на геосинтетични материали като техен представител и дистрибутор. Предлага пълната гама от геосинтетика – геомрежи, геотекстили, геоклетки, геокомпозити, геомембрани, габиони и др.

 

Поради разнообразните функции, които изпълняват геосинтетичните материали, тяхното точно специфициране и прилагане е изключително важно, както за правилното техническо решение, така и за неговата ефективност.

 

Дружеството осигурява професионална помощ във всички фази на инвестиционния процес – решение на проектно ниво, доставка и инсталиране на продуктите или пълен инженеринг.

 

Дружеството има реализирани значителен брой геотехнически обекти – армирани насипни подпорни конструкции (подпорни и укрепителни стени, противосвлачищни конструкции, армирани откоси), армирани насипни основи (подложки, възглавници) под сгради, съоръжения, депа и др., както и системи за защита от ерозия.


РАНКОНИК СД работи успешно и в областта на подземните хидроизолации на сгради и съоръжения, където също има дълъг списък на изпълнени обекти.

 

Дружеството е редовен член на Българската Строителна Камара и притежава сертификат за системата на управление по EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2004.

 

С опита и професионализма на своите кадри, както и с иновационния си подход към проблемите, РАНКОНИК СД е в състояние винаги да намери решения на съвременно ниво, независимо от трудността на задачите.

 

 

 

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet